PERSONLIG INFORMASJON


Trenger du et kjøretøy tilpasset funksjonshemmede?


 

Passasjerer

  Voksne
  Barn 0 -1 year
  Barn 1 - 4 years
  Barn 4 - 12 years

Bagasje

  Kofferter
  Golfposer
  Sykkel
 Dyr, transportstørrelse

Hvilket kjøretøy vil du ha?

Kjøretøyer Antall passasjerer velge
1 TAXI (1 - 4 PERSONER)
1 BUSINESS CAR (1 - 4 PERSONER)
MINIVAN (5 TO 6 PERSONER)
MINIVAN (7 TO 8 PERSONER)